Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatásunk a http://belvarosioptika.eu/ weboldal működésével kapcsolatos adatkezelési tevékenységeinkre terjed ki.

Az adatkezelő

Neve: Belvárosi Optika Korlátolt Felelősségű Társaság (Belvárosi Optika Kft.)

Elérhetősége: info@belvarosioptika.eu

Képviselő neve: Mátyás Zoltán ügyvezető

Hivatalos levelezési cím: 1136 Budapest, Tátra utca 26. 4. em. 1.

Adatkezelő honlapjának címe: http://belvarosioptika.eu/

Cégjegyzékszám: 01-09-946684

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Nem folytatunk olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEINK RÉSZLETESEN

KAPCSOLATFELVÉTEL TELEFONON – nyilvános telefonszámunkon keresztül (+36 1 780 2635)

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása, az érdeklődők általános tájékoztatása a vizsgálatokról és a szolgáltatásainkról.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pont – az érintett hozzájárulása.

Telefonhívása során megismerjük a következő személyes adatok kategóriákat: hívó neve, telefonszáma.

A személyes adatok forrása: minden esetben a hívó fél bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a személyes adatokat nem továbbítjuk más személynek, azokat kizárólag az adatkezelő és a munkatársai ismerik meg.

A személyes adatok tárolásának időtartama: fő szabály szerint, ha az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás, a hozzájárulás visszavonásáig kezelhetjük a személyes adatokat. Ez esetünkben nehezen értelmezhető, tekintettel arra, hogy a telefonszámokat nem mentjük el, az adatkezelés a hívás befejezésével egyidejűleg véget ér. Ha az érdeklődő visszahívást kér, feljegyezzük a telefonszámát, ez esetben a visszahívást követően törölni fogjuk a nevet és a telefonszámot (megsemmisítjük a jegyzetlapot, amelyre feljegyeztük azt).

Hozzájárulás visszavonása: hozzájárulását bármikor visszavonhatja egy üzenettel, amelyet az info@belvarosioptika.eu e-mail címre várunk, ebben az esetben haladéktalanul törölni fogjuk a telefonszámát. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek tekinthető.

KAPCSOLATFELVÉTEL E-MAILEN

Az e-mailen küldött üzenetek minden esetben az info@belvarosioptika.eu e-mail címre érkeznek.

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása, az érdeklődők általános tájékoztatása a vizsgálatokról és a szolgáltatásainkról.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pont – az érintett hozzájárulása.

Üzenetéből megismerjük a következő személyes adatok kategóriákat: üzenetküldő neve, e-mail címe, üzenetének tartalma.

A személyes adatok forrása: minden esetben az üzenetet küldő személy bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: az e-mail szolgáltatónk rendszerében az adatkezelés időtartama alatt megőrzésre kerülnek az üzenetek.

A személyes adatok tárolásának időtartama: hozzájárulás visszavonása. A levelezéseket törölni fogjuk akkor is, ha az érintett nem vonta vissza a hozzájárulását, de az adatkezelési cél megvalósult (pl. megválaszoltuk a kérdést). Ezen kívül levelezőrendszerünket minden év januárjában átnézzük és legkésőbb ekkor törlésre kerül valamennyi üzenet, amelyet nem kezelhetünk tovább, mert az adatkezelési cél megvalósult.

Hozzájárulás visszavonása: hozzájárulását bármikor visszavonhatja egy üzenettel, amelyet az info@belvarosioptika.eu e-mail címre várunk, ebben az esetben haladéktalanul törölni fogjuk az e-mailt. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek tekinthető.

IDŐPONTFOGLALÁS TELEFONON VAGY E-MAILEN

Lehetősége van időpontot foglalni szemvizsgálatra, az Ön választása szerint telefonon (+36 1 780 2635) vagy e-mailen (info@belvarosioptika.eu).

Adatkezelés célja: vizsgálatra jelentkező személy beazonosítása, vizsgálat időpontjának biztosítása, telefonon sms értesítő küldése / időpontra emlékeztető telefonhívás kezdeményezése (az elkészült termékekről is itt értesítjük).

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pont – szerződés előkészítése és teljesítése, az emlékeztető sms küldése vagy telefonhívás kezdeményezése esetén GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pont – hozzájárulás.

Időpontfoglalás:

 • telefonon: telefonszám, vizsgálandó személy neve, vizsgálati időpont (a telefonszámot nem kötelező megadni, ez esetben emlékeztető üzenetet sem tudunk küldeni),

 • e-mailen: e-mail cím, feladó neve, vizsgálandó személy neve, vizsgálati időpont (a telefonszámot nem kötelező megadni, ez esetben emlékeztető üzenetet sem tudunk küldeni).

A személyes adatok forrása: minden esetben az érintett vagy törvényes képviselője bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: az e-mail szolgáltatónk rendszerében az adatkezelés időtartama alatt megőrzésre kerülnek az üzenetek.

A személyes adatok tárolásának időtartama: az időpontokat papír alapú naptárban rögzítjük, a naptárakat a naptári év végén megsemmisítjük.

A személyes adatokra szükségünk van a szerződés teljesítéséhez. A telefonszám megadása az Ön kényelmét biztosítja, ennek megadása, ahogy fent is jeleztük nem kötelező megadnia, igény szerint törölni fogjuk. Telefonszáma kezeléséhez a hozzájárulását bármikor visszavonhatja egy üzenettel, amelyet az info@belvarosioptika.eu e-mail címre várunk, ebben az esetben haladéktalanul törölni fogjuk az adatot. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek tekinthető.

SZEMVIZSGÁLAT

Adatkezelés célja: páciens szemének a vizsgálata, páciens beazonosítása, vizsgálati eredmények rögzítése a vizsgálati lapon.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pont – szerződés teljesítése.

A kezelt személyes adatok kategóriái: név, születési dátum, TAJ szám (2020. július 1. napjától), orvosi diagnózis, vizsgálati értékek.

A személyes adatok forrása: az azonosításhoz szükséges adatokat a vizsgált személy vagy törvényes képviselője bocsátja rendelkezésünkre.

Címzettek: a személyes adatokat az adatkezelő és a munkatársai ismerik meg. A vizsgálati eredményeket jogszabályi előírás alapján rögzítjük az EESZT rendszerben.

A személyes adatok tárolásának időtartama: 30 év (jogi előírás alapján, előíró jogszabály: az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. tv. 30. § (1) bekezdés)

A személyes adatok szolgáltatása a feltétele annak, hogy közöttünk a szerződés létrejöjjön.

LELETKIADÁS, LELETKIKÜLDÉS

Adatkezelés célja: vizsgált személyek vagy törvényes képviselőik tájékoztatása a vizsgálati eredményekről, jogszabályban előírt dokumentációs kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés c) pont – jogi kötelezettség. Előíró jogszabályok: az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. v. 30. § (1) bekezdés és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 24. § (1) bekezdés és 136. §.

A kezelt személyes adatok kategóriái: név, születési dátum, TAJ szám (2020. július 1. napjától), orvosi diagnózis, vizsgálati értékek, a kiküldéshez név és e-mail cím, amennyiben a vizsgált személy vagy törvényes képviselője kéri az elektronikus úton történő kiküldést is (a leleteket személyesen adjuk át a vizsgálatot követően azonnal).

A személyes adatok forrása: az azonosításhoz szükséges adatokat a vizsgált személy vagy törvényes képviselője bocsátja rendelkezésünkre.

Címzettek: a személyes adatokat az adatkezelő és a munkatársai ismerik meg. A vizsgálati eredményeket jogszabályi előírás alapján rögzítjük az EESZT rendszerben.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a leletek tárolásának időtartama 30 év (jogi előírás alapján, előíró jogszabály: az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. tv. 30. § (1) bekezdés); a kiküldő e-maileket egy évig őrizzük meg.

A személyes adatok szolgáltatása a feltétele annak, hogy közöttünk a szerződés létrejöjjön.

SZÁMLÁZÁS

Adatkezelés célja: számlázási kötelezettségünk teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés c) pont – jogi kötelezettség. Előíró jogszabályok: a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. § (2) bekezdés (bizonylatok megőrzési határideje) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) pont (számla kötelező elemei).

A kezelt személyes adatok kategóriái: számlázási név, számlázási cím, e-mail cím (ha páciensünk e-mailen is kéri a számla kiküldését).

A személyes adatok forrása: minden esetben a páciensünk / törvényes képviselője, vásárlónk bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a könyvelőnk megismeri valamennyi számlánk adattartalmát. A számlázáshoz a szamlazz.hu online szoftvert használjuk.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a kiállított számlák egy példányát átadjuk a könyvelőnknek, a számlatömb, amelyben korábban kiállítottuk a számláinkat vállalkozásunknál marad. Jelenleg a szamlazz.hu szoftvert használjuk számláink kiállításához, a zárt internetes felületen a kiállított számlák megőrzésre kerülnek a kiállításuk évében és további nyolc évig.

A személyes adatok szolgáltatása jogszabályon alapul, ezek elmaradása esetén számlázási kötelezettségünket teljesíteni nem tudjuk. Az adatok szolgáltatása a feltétele annak, hogy a számlánkat kiállítsuk, elmaradása esetén a szerződés közöttünk nem jöhet létre.

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE –átutalással

Adatkezelés célja: az egészségpénztári tag (páciensünk) és az egészségpénztár között megkötött szerződés alapján a költségek jóváírása.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés c) pont – jogi kötelezettség.

A kezelt személyes adatok kategóriái: név, pénztári tagság száma.

A személyes adatok forrása: minden esetben az egészségpénztári tag bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a számlán szerepelni fognak ezek az adatok, a számlákat könyvelőnk megismeri. Az érintett egészségpénztárnak továbbításra kerül a számla.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a számlákat kiállításuk évében és további nyolc év őrizzük meg.

ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER ÜZEMELTETÉSE

Üzletünkben két kamera működik, amelyek az eladótérben történteket rögzítik, az orvosi vizsgálóban nem működik kamera.

Adatkezelés célja: az üzletünkben található áru őrzése, a pénzkezelés biztonságának, az árukezelés biztonságának, vagyonvédelem, készletvédelem céljából a magánterület megfigyelése. További cél a jogsértések megelőzése, az élőkép a gyors észlelést és az eredményes reagálást segíti, míg a rögzített felvételek a jogsértés elkövetőnek a felderítését, valamint a bizonyítást segíti elő.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pont – jogos érdek.

Jogos érdek: vagyonvédelem.

A kezelt személyes adatok kategóriái: képmás, az érintett tevékenysége, az érintettre levonható következtetések.

A személyes adatok forrása: közvetlenül az érintett bocsájtja rendelkezésünkre a területre történő belépés és ott tartózkodás során.

Címzettek: nem kerülnek továbbításra a személyes adatok.

A személyes adatok tárolásának időtartama: tiltakozásig, legfeljebb 3 napig őrizzük meg a felvételeket, ezt követően automatikusan törlődnek.

Egyéb fontos információ: a figyelemfelhívó táblákat a kamerák közelében kihelyeztük.

SZAKMAI ÉS ÜZLETI KAPCSOLATTARTÓI ADATOK KEZELÉSE

Adatkezelés célja: szakmai és üzleti kapcsolattartás azokkal a természetes személyekkel, akikkel nem állunk szerződésben, illetve a szerződésekben kijelölt kapcsolattartókkal.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pont – jogos érdek.

Jogos érdek: belső információs rendszer kialakítása.

A kezelt személyes adatok kategóriái: a természetes személy neve, munkahelyi címe, telefonszáma, e-mail címe, foglalkozása.

A személyes adatok forrása: közvetlenül az érintett (esetleg a munkáltatója) bocsájtja rendelkezésünkre vagy az érintett által üzemeltetett honlapról nyerjük a nyilvános kapcsolati adatok közül.

Címzettek: a személyes adatokat nem továbbítjuk más személynek, azokat kizárólag az adatkezelő és a munkatársai ismerik meg.

A személyes adatok tárolásának időtartama: tiltakozásig, adatbázisunkat felülvizsgáljuk minden év januárjában.

SZERVERNAPLÓZÁS

Adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében a látogatói adatok rögzítése.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pont – jogos érdek.

Jogos érdek: visszaélések megelőzése, üzemszerű működése ellenőrzése.

A kezelt személyes adatok kategóriái: látogató IP címe, dátum-idő, felkeresett URL cím, Referrer (melyik oldalról érkezett), böngésző neve, verziója, operációs rendszer és az oldalon végzett tevékenység.

A személyes adatok forrása: minden esetben a honlap látogatója bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a személyes adatokat nem továbbítjuk más személynek, azokat kizárólag az adatkezelő és a munkatársai ismerik meg.

A személyes adatok tárolásának időtartama: tiltakozásig, legfeljebb az automatikus törlésig (30 napig).

ARCHIVÁLÁS

Adatkezelés célja: biztonsági másolat készítése a dokumentumainkról és az adatbázisainkról.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pont – jogos érdek.

Jogos érdek: adatbázisok védelme, adatvesztés megelőzése.

A kezelt személyes adatok kategóriái: a megrendelésekkel és a vizsgálatokkal összefüggő személyes adatok: vizsgált személy neve, születési dátuma, TAJ száma, megrendelő neve, e-mail címe, telefonszáma.

A személyes adatok forrása: saját elektronikus dokumentumaink.

Címzettek: a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő és munkatársai ismerik meg.

A személyes adatok tárolásának időtartama: Az adatbázis havonta kerül mentésre, és havonta kerül törlésre a korábbi mentés.

KÖZÖSSÉGI OLDALAK ÜZEMELTETÉSE

Adatkezelés célja: Híreink, akcióink, tevékenységünk ismertetése, reklámozása, szakmai cikkek közzététele, életképek bemutatása az üzletünkről.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pont – érintett hozzájárulása

A kezelt személyes adatok kategóriái:

 1. „belvárosioptika” Facebook oldalunk: követőnk / kedvelőnk neve, nyilvános profilja, nyilvános megosztásai, bejegyzéskedvelései, hozzászólásai, privát üzenetei.

 2. „belvárosioptikabudapest” Instagram oldalunk: követőnk neve, nyilvános profil, nyilvános profilja, nyilvános megosztásai, bejegyzéskedvelései, hozzászólásai, privát üzenetei.

A személyes adatok forrása: minden esetben az érintett természetes személyek bocsájtják rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a személyes adatokat nem továbbítjuk harmadik személyeknek, de azokat a konkrét közösségi oldal tulajdonosának felületén tároljuk.

A személyes adatok tárolásának időtartama: hozzájárulás visszavonásáig.

Hozzájárulás visszavonása: hozzájárulását bármikor visszavonhatja a követésünk / kedvelésünk leállításával, a hozzászólása törlésével. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek tekinthető.

Kiegészítő információk: a Facebook és a Belvárosi Optika Kft. közös adatkezelők. A közös adatkezelésről szóló tájékoztatásunkat elhelyeztük Facebook oldalunkon a Jegyzetek lapfülön.

SÜTIK KEZELÉSE

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

 

Oldalunkon a következő sütiket használjuk (összhangban a 2020. július 21-én készült Cookie scan riporttal).

 

Szükséges sütik

A szükséges, elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalt. Engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon történő navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.


 

Név

Lejárat

Típus

Szolgáltató

Bejelentkezési munkamenet azonosító. Ez a süti egy véletlenszerűen generált egyedi karakterlánc, amely a felhasználó azonosítására és honlapon történő követésére szolgál. Személyes adatot nem gyűjt, hozzájárulás nem szükséges.

PHPSESSID

1 év

HTTP

belvarosioptika.eu


 

Statisztikai sütik

Nem gyűjtenek személyes adatot. Az adatkezelő a statisztikai sütikkel információt gyűjt arról, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. A névtelenül begyűjtött adatokat a honlap fejlesztésére és a látogatói élmény javítására fordítjuk. Oldalunkon nem működnek statisztikai sütik.


 

Marketing sütik

A marketingsütik nyomon követik a látogatók weboldal-tevékenységét. Használatuk célja az, hogy érdemleges hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, valamint aktivitásra ösztönözzük őket.


 

Név

Szolgáltató

Lejárat

Típus

Ezt a sütit a Youtube állítja be, és egy egyedi azonosítót regisztrál a felhasználók követésére földrajzi helyük alapján

GPPS

youtube.com

1 nap

HTTP

Ezt a sütit a Youtube állítja be. A beágyazott YouTube-videóinak nyomon követésére szolgál.

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

179 nap

HTTP

Ezt a sütit a Youtube állítja be. A beágyazott videók megtekintésének követésére szolgál.

YSC

youtube.com

ideiglenes süti, a böngésző bezárását követően törlődik

HTTP

A következő sütik eltárolják a felhasználó videólejátszó beállításait, amikor beágyazott YouTube videót használ

yt-remote-cast-installed

youtube.com

ideiglenes süti, a böngésző bezárását követően törlődik

HTML

yt-remote-connected-devices

youtube.com

állandó süti, a weboldal elhagyását követően is az eszközön marad

HTML

yt-remote-device-id

youtube.com

állandó süti, a weboldal elhagyását követően is az eszközön marad

HTML

yt-remote-fast-check-period

youtube.com

állandó süti, a weboldal elhagyását követően is az eszközön marad

HTML

yt-remote-session-app

youtube.com

ideiglenes süti, a böngésző bezárását követően törlődik

HTML

yt-remote-session-name

youtube.com

ideiglenes süti, a böngésző bezárását követően törlődik

HTML

Ellenőrzi, hogy a felhasználó engedélyezte a sütiket a böngészőjében. A Google DoubleClick használja:

test_cookie

doubleclick.net

1 nap

HTTP


 

A saját böngészőjében bármikor ki tudja kapcsolni a sütiket a következő linkek valamelyikén:

Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
 

MUNKATÁRSAINKON KÍVÜL KI ISMERI MEG A SZEMÉLYES ADATOKAT? CÍMZETTEK KÖRE:

Webműhely Kft.

1035 Budapest, Kerék u. 78-80.

https://www.webmuhely.hu/

info@webmuhely.hu; +36 1 412 1495

Saját adatkezelési tájékoztatásuk: https://www.webmuhely.hu/dokumentumok/webmuhely-adatkezeles.pdf

Ellátott tevékenység: tárhelyszolgáltatás.

Szaldó Kft.

1137 Budapest, Radnóti u. 4.

szaldo@szaldo.hu; +36 1 329 2440

https://szaldo.hu/

Ellátott tevékenység: könyvelési szolgáltatás.

KBOSS.hu Kft.

1031 Budapest, Záhony utca 7.

Email: info@szamlazz.hu

Saját adatkezelési tájékoztatásuk: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/ 

Ellátott tevékenység: számláink kiállításához felület biztosítása.

Google LLC.

Az Európai Gazdasági Térségben (EGT) és Svájcban a Google szolgáltatásait a Google Ireland Limited Írországban bejegyzett társaság nyújtja, Gordon House, Barrow Street; Dublin 4.

Saját adatkezelési tájékoztatásai: https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=hu

Ellátott tevékenység: Google Dokumentumok felületének biztosítása.

Facebook Inc., Menlo Park, Kalifornia, Egyesült Államok

Saját adatkezelési tájékoztatásai: https://www.facebook.com/privacy/explanation/ és https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/

Ellátott tevékenység: Facebook és Instagram oldal működtetéséhez felület biztosítása.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

A Google táblázatok használata egyúttal azt is jelenti, hogy harmadik országba továbbítunk személyes adatot. Az adattovábbítás az Európai Bizottságnak az USA részére kiadott megfelelőségi határozata alapján történik, az Európai Bizottságnak az erre vonatkozó határozata itt érhető el: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/eu-us-data-transfers_en

Az adattovábbítás olyan társaság részére történik, amely csatlakozott az EU-U.S. Privacy Shield Framework egyezményhez, így a társaság biztosítja az általános adatvédelmi rendeletnek történő megfelelést. Az erről szóló igazolás itt található: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

JOGOK BIZTOSÍTÁSA

Az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek a honlap látogatói, megrendelőink és a szolgáltatásaink iránt érdeklődök a következő jogosultságokkal:

 1. Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az érintettek jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e. Ilyen kérés esetén tájékoztatást nyújtunk, miért kezeljük ezeket, milyen adatokat kezelünk, kinek adjuk át, meddig tároljuk, milyen egyéb jogokat biztosítunk, hol lehetséges panaszt tenni stb.

 1. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy helyesbítsük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérhető a hiányos személyes adatok kiegészítése. A helyesbítésről minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére tájékoztatjuk a címzettekről.

 1. Személyes adatok törléséhez (az „elfeledtetéshez”) való jog

Indokolatlan késedelem nélkül törölni fogjuk az összes személyes adatot, ha a hozzájárulás visszavonásra került a hozzájáruláson alapuló adatkezelésünkhöz, vagy már nincs szükségünk az adatokra abból a célból, amiért elkértük.

Ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy jogellenesen kezeltünk személyes adatot, szintén törölni fogjuk.

 1. Személyes adatok korlátozásához való jog

Ha nem kezeljük pontosan a személyes adatokat, kérhető a személyes adatok korlátozása, amíg nem tisztázzuk a kérdést.

Elképzelhetetlen, hogy jogalap nélkül kezeljünk személyes adatot, amennyiben mégis ilyen hibát követnénk el, törlés helyett a korlátozás is kérhető.

Előfordulhat, hogy törölni szeretnénk egy adatot, de az érintettnek van rá szüksége, mert pl. jogi igényei érvényesítéséhez használná fel. Ilyen esetben is kérhető, hogy törlés helyett korlátozzuk a személyes adatok kezelését.

Ezekben az esetekben csak tárolnunk szabad az adatokat.

 1. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Tiltakozhat az érintett a személyes adatai kezelése ellen, a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor, ha jogos érdeken alapul az adatkezelésünk. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 1. Adathordozhatóság

Az automatizált módon kezelt személyes adatok esetén kérhető, hogy a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjuk az érintettnek, vagy elküldjük egy másik adatkezelőnek. Ezzel a joggal akkor lehet élni, ha adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés.

Az érintett a fenti jogait az info@belvarosioptika.eu címre megküldött elektronikus levelében, valamint az adatkezelő székhelyére eljuttatott postai levélben, illetve az adatkezelő székhelyén személyesen tudja gyakorolni. Az adatkezelő az érintett kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelem alapján tett intézkedéseinkről az adatkezelő a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelemben megjelölt formában (elektronikus vagy másként, ahogy az érintett kéri). Amennyiben a kérelmet az adatkezelőnek nem áll módjában teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a megtagadás okairól és a jogorvoslati lehetőségeiről.

A kért információkat és a tájékoztatást díjmentesen biztosítjuk.

Ha tájékoztatásunk a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül nem érkezik meg és az intézkedés elmaradásának okairól sem küldünk felvilágosítást, panasz nyújtható be a felügyeleti hatóságnál vagy bírósághoz is fordulhat a kérelmező.

PANASZ

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, panaszokat ezen az e-mail címen várjuk: info@webmuhely.hu

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel az adatkezelővel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy

 • személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be,

 • fennáll a közvetlen veszélye jogsérelem bekövetkezésének,

 • az adatkezelő az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését korlátozza,

 • az adatkezelő elutasította a kérelmét, amelyet a jogai érvényesítése érdekében benyújtott hozzá.

Elérhetőségek: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu

Automatizált döntéshozatal

Automatizált döntéshozatali tevékenységet (beleértve a profilakotást) nem folytatunk.

A megfelelő biztonság

Biztonsági rendszerünk kialakítása során figyelembe vettük a tudomány és a technológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

Egyéb rendelkezések

Tájékoztatónk 2020. augusztus 1-jén lép hatályba és amint olyan új iránymutatások, állásfoglalások, részletszabályok válnak ismertté, amelyek miatt módosítanunk kell, felülvizsgáljuk a tartalmat.

A tájékoztatóban nem részletezett kérdésekben irányadónak tekintett jogszabály: az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Budapest, 2020. július 15.